Dijagnostika

Dijagnostika prethodi svim vrstama medicinskih zahvata. Koristeći najmodernije tehnologije i aparate, svojim pacijentima garantujemo najkvalitetniju uslugu uz rezultate koji su vidljivi odmah.

Vrhunski uređaji

Panoramske slike

RTG ortopantomogram je slika kompletne gornje i donje vilice sa okolnim anatomskim strukturama koja daje potpunu informaciju o kostima glave, sinusima, vilicama i zubima. Ujedno služi i kao kontrolna slika implantata.

Na ovaj način pacijentima  je dostupna vrlo precizna dijagnostika, koja u velikoj meri olakšava i ubrzava dalji tok zahvata.

Dentalne slike

Nudimo vam i digitalne intraoralne snimke, za što lakšu i precizniju dijagnostiku. Reč je o ciljanoj dentalnoj slici pojedinog zuba ili implantata koja svojom visokom preciznošću lekaru pruža detaljne informacije o zubu, implantatu, okolnoj kosti, karijesu te dužini korenskih kanala.

Dentalni snimci se uzimaju pomoću najsavremenijih rtg uređaja smeštenih na samoj dentalnoj stolici. Na ovaj način vam omogućavamo maksimalnu udobnost i izuzetno kratak period potreban za uzimanje snimka.

EnglishFrenchGermanSerbian