Dizajn osmeha

Dizajn osmeha je inovativna metoda u kojoj stručni tim za cilj ima pronalazak optimalanog oblika, veličine i boje budućih zuba u specifičnim i jedinstvenim okolnostima za svakog pacijenta.

Novi osmeh u nekoliko koraka

Osmišljavanje osmeha podrazumeva kompjuterski prikaz budućih zuba na osnovu fotografija i modela postojećih zuba. Stručni tim čine lekar protetičar i dentalni tehničar, a po potrebi se uključuju parodontolog i implantolog. U proces je od početka uključen i pacijent, počevši od izražavanja želja do analize predviđenog rešenja.

Dizajn osmeha radi se na osnovu fotografija i modela. Ovaj način znači kompletnu vizualizaciju procesa čime pacijent dobija mogućnost proceniti da li je zadovoljan sa formom, veličinom i bojom budućih zuba.

EnglishFrenchGermanSerbian