All-on-4

All-on-4® je tehnika izrade fiksnog mosta kompletne vilice sidrenog na 4 implantata.

 

Idealno je rešenje za pacijente koji dugi niz godina nose potpune proteze i kojima se tokom godina smanjila koštana baza naročito u bočnim predelima vilice.

 

Brzo i efikasno rešenje

All-on-4® znači ugradnju 4 implantata u prednji deo vilice, pri čemu su dva zadnja implantata postavljaju u kosom smeru pod uglom od 45°, prateći anatomsku strukturu, a dva prednja implantata polažu se u ravnom smeru.

 

Ovakvim  rasporedom implantata dobijaju se 4 vrlo čvrsta i jaka uporišta koja imaju odličan prostorni raspored i kao takva mogu nositi strukturu za rehabilitaciju čitavog zubnog niza od 10 do 12 fiksnih članova.

 

All-on-4 predstavlja brzo, efikasno i ekonomski isplativo rešenje za pacijente koji su izgubili prirodne zube i one koji nose proteze. Jedna je od najčešće korišćenih metoda rehabilitacije potpunih bezubosti fiksnim mostovima, pri čemu pacijent dobija privremene fiksne zube u jedanom danu.

 

EnglishFrenchGermanSerbian