Uslovi korišćenja

Prikupljanje ličnih podataka

Korišćenjem naših usluga i servisa možemo Vam zatražiti Vaše lične podatke. To se može desiti u slučaju ali ne isključivo prilikom korišćenja forme za kontakt i poboljšavanjem efikasnosti našeg sajta i Vašeg iskustva. Sve vaše lične informacije se tretiraju kao strogo poverljive, ne dele se sa trećim licima, osim za potrebe analitike (Google Analytics), a Slodent Dental Centar ih čuva na adekvatan način.

 

Koje podatke sakupljamo

Podaci koji se mogu prikupljati o Vama, ukoliko za to date izričitu saglasnost jesu: Ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa, kao i svi drugi podaci koje nam sami dostavite putem kontakt forme. Ukoliko ne date izričitu saglasnost za obradu ovih podataka, Slodent Dental Centar se obavezuje da već prikupljene podatke uništi, odnosno po Vašem zahtevu dostavi informaciju o tome koji su podaci prikupljeni, načinu korišćenja tih informacija, kao i o mogućnostima da se ti podaci unište. Pored toga, svi naši sajtovi koriste anonimizaciju, pa Vaša tačna IP adresa nama nije vidljiva. Ne odgovaramo za tajnost podataka koje obrađuje Vaš internet provajder, odnosno pružalac internet usluga.

 

Pravo na privatnost

Vaša prava na privatnost su u potpunosti zaštićena, u skladu sa zakonima Republike Srbije. Pored toga, naš sajt u potpunosti poštuju pravna pravila propisana Opštom uredbnom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), te su Vam zagarantovana sva prava predviđena ovim propisom. U svakom trenutku možete da zatražite:

  1. Da izvršite uvid u vaše lične podatke, slanjem upita na načine predviđen ovim Uslovima. Imate pravo da znate koji su podaci prikupljeni, koja je svrha obrade takvih podataka, period za koji podatke zadržavamo, kao i izvore prikupljenih podataka.
  2. Da zatražite kopiju svih ličnih podataka koji su o Vama prikupljeni.
  3. Da zahtevate ispravku netačno ili nepotpuno unetih podataka.
  4. Brisanje podataka koje o Vama posedujemo. U svakom trenutku možete povući saglasnost o prikupljanju Vaših ličnih podataka, kao i zahtevati da sve dostupne podatke o Vama obršemo ili uništimo. Ukoliko su neki od podataka neophodni kako bi se izvršila neka ugovorna obaveza između Vas i Slodent Dental Centra, ili ukoliko je prikupljanje takvih podatka neophodno radi poštovanja Zakona Republike Srbije, takvi podaci mogu biti sačuvani i korišćenji i onda kada Vi uskratite dozvolu. Imajte u vidu da zbog ograničenih kapaciteta, Vaš zahtev može biti obrađen u roku do mesec dana od dana podnošenja zahteva.
  5. Da podnesete prigovor na način rukovanja Vašim podacima, na način predviđen ovim Uslovima.
  6. Da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka (pravo na prenosivost podataka).

 

Čuvanje podataka i rokovi čuvanja

Svi Vaši podaci se čuvaju na zakonom predviđen način, zaštićeni od neovlašćenog otkrivanja, korišćenja, pristupa izmene ili obrade. Ukoliko se neki od Vaših podataka čuvaju na serverima trećih lica, trudimo se da ti podaci ostanu zaštićeni u najvećoj mogućoj meri, ali ne odgovaramo za eventualne propuste ili nameru tih trećih lica. Naše web stranice koriste tehnologiju enkripcije, kao što je Secure Sockets Layer (SSL), kako bi se zaštitili Vaši lični podaci tokom transfera podataka. SSL vrši enkripciju podataka iz komunikacije, kao što su Vaše ime, prezime i e-mail adresa. Slodent Dental Centar neće čuvati vaše lične podatke duže nego što su vaši lični podaci neophodni radi ispunjenja specifične namene.

 

Deljenje podataka sa trećim licima

Slodent Dental Centar ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima. Slodent Dental Cental može Vaše lične podatke učiniti dostupnim onim svojim službenicima i savetnicima kojima je znanje o podacima bitno radi funkcionisanja i unapređenja našeg sajta.

 

Korišćenje internet kolačića (cookies) i ostalih tehnologija za praćenje poseta i obradu podataka

Da bismo održavali sajt i obezbedili funkcionalnost kakvu očekujete, Slodent Dental Centar koristi tehnologiju koja je opštepoznata pod nazivom „kolačići“. Google Analytics koristimo za anonimnu analizu prometa na sajtu. Kako bi pratio upotrebu vaše sesije, generiše se kolačić (_ga) sa nasumično generisanim ClientID-om. Ovaj je ID anoniman i ne sadrži Vaše lične podatke poput e-pošte, telefonskog broja, imena, itd. Google-u također šaljemo vašu anonimizovanu IP adresu, koja štiti vašu privatnost. Koristimo Google Analytics za praćenje ponašanja web stranica, poput stranica koje ste gledali, koliko dugo, itd. Ove su nam informacije važne za poboljšanje korisničkog iskustva i utvrđivanje efikasnosti sajta. Ukoliko ne želite da učestvujete u obradi Google Analytics, dovoljno je da pri poseti izaberete dugme “Odbijam”, čime odbijate naše kolačiće.

EnglishFrenchGermanSerbian